nelsons

nhờ ae giúp đỡ lenovo bị Computrace

Recommended Posts

em có con laptop ibm lenovo T400s  bị Computrace, các cao thủ có ai biết phần mềm nào gỡ được lỗi này chỉ em với, và Computrace nó lưu trên con chíp nhớ nào vậy ?  em đã chép lại bios cho nó mà vẫn không hết được.  :sweat::sweat::sweat::sweat:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now