Sign in to follow this  
phamvannampro

dell e7440 ma main la-9591p không nhận ram cần giúp

Recommended Posts

cần trợ giúp con dell e7440 mã main la-p9591p rev 1.0 ko nhận ram nguồn 1,35v ram tại pl200 đã có 1.35v chân số 1 có 0,67v chân 201 và 199 đã có 3,2v nhưng bỏ ram vào ăn dòng 0,26A ko bỏ ram cũng ăn dòng như vậy mất reset# chân 30 khe ram.ai đi qua cho em ít kinh nhgieemj với, PL300 có 1v, pl500 có 1,78v

06695_Compal_LA-9591P_r04_2013.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this