Sign in to follow this  
TVN

Chuyển đồi vga sony mbx-270 cần giúp đỡ

Recommended Posts

TVN    2

Em làm theo hd này nhưng không xuất hình http://laptophoiboro.blogspot.com/2017/09/huong-dan-chuyen-vga-share-laptop-sony.html?m=1 

Sau khi google thì thấy video này  

so với hd trên thì trong video được bổ sung thêm 1 số bước ơ giây thứ 57 video, lần này thì em nó đã sáng màn (có lệnh cao áp) nhưng vẫn không có hình, cắm hdd boot vô win đã nghe tiếng nhạc welcome. Đến đây coi như bó tay. Đã làm: Con trở 2.37k khômg tìm ra e thay bằng 2.2k, mấy con trở đôi 0ohm bay mất 1 con em câu dây đồng. Xin các bác chỉ giáo!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this