Sign in to follow this  
Mr.Phương

Xin firmware LG E2250T-PNV

Recommended Posts

Em đang rất cần firmware LG E2250T-PNV. 

Lúc đầu màn lên logo xong tắt. Em nạp thử bản E2250TV ở bên Chinafix. Màn lên bình thường nhưng lại chỉ hiển thị ở độ phân giải 1024x768. 

AE ai có bản chuẩn cho em xin với ạ. 

Em up bản E2250TV cho anh em ai cần thì down về dùng.

LG E2250TV.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this