Sign in to follow this  
tuấn pctn

e có con foxconn g31mv ms đầu chập ngupòn cpu.chết con 8841 + 2phét e đã thay kích đk nguồn nhưg cpu lạnh tanh ak. nguồn thì vẫn có.... e cày 1 ngày rồi vẫn ko tiến chiển j.nhờ các cao thủ mách e vs...

Recommended Posts

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this