Sign in to follow this  
thegioialo

xin driver cand trung quốc

Recommended Posts

3 giờ trước, Phung Tuong đã nói:

Card tàu xài win XP xem sao.

lúc mình mua van chay win 7   

máy chạy boot rom phòng nét

về kiếm driver cài thi không có

cài driver hãng thì hiện tam giác vàng

driver tự động cũng không được 

3d nét tìm cũng không được 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, thegioialo đã nói:

lúc mình mua van chay win 7   

máy chạy boot rom phòng nét

về kiếm driver cài thi không có

cài driver hãng thì hiện tam giác vàng

driver tự động cũng không được 

3d nét tìm cũng không được 

Trước mình cài 1 con card tàu cho khách, cài được mỗi trên XP. Mà phần mềm của nó, đa cấu hình không được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this