Sign in to follow this  
laptopbn

ASUS X553ma 2.0 mất nguồn kích Xin giúp đỡ

Recommended Posts

mình mới nhận 1 e có 3v 5v nhưng không mở được nguồn .nguồn kích mất ,đo tại chân 110 IO không có nguồn .mình chép thử BIOS 8MMB thì cắm nguồn máy tự chạy đo chân kích nguồn thì có 3v va tụt dần rồi mất áp . khi tắt đi mở lại không được .mình ngi bị ROM trên IO mà mình ko có tool chép .e a nào làm qua rồi mong a e giúp đỡ .xin cảm ơn
 

sualaptop365.edu.vn_X553MA_2.0.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this