Sign in to follow this  
maytinh_mrkien

giga g41 chập nguồn VTT-GMCH xin giúp ạ

Recommended Posts

đang làm mian gi ga g41mts2 đo đủ hết nguồn nhưng ko nhảy code 
em đo kiêm tra thấy chân số 3 của ic l324 thông mát em đọc sơ đồ còn kém không biết VTT-GMCH bắt nguồn từ đâu mong anh em chỉ giúp mình xem chập đường nào ạ 
em xin cảm ơn anh em trước ạ 
giga.thumb.png.08fe90870e48534bc778de86aa5ea615.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 phút trước, Phung Tuong đã nói:

Bạn nghe đồng hồ kêu toe toe thôi hay có nhìn số đồng hồ về 0 không?

mất nguồn này thì lấy đâu nguồn CPU mà đủ nguồn hả bạn?

đồng hồ kêu tít liên tục về o mà bạn thông mass luôn

ngồn cpu vẫn có ngồn bắc nam clock có đu hết mà bạn 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn bật nguồn đo nóng xem tại chân đó có nguồn không, chạm mass chắc mất. Lấy máy cấp dòng câu 1V vào đấy xem con nào nóng xử đẹp nó luôn.

Mà có gì đó sai sai, chập nguồn này thì không có Vcore đâu ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắt nguồn từ đâu thì bạn search cái từ khóa VTT_GMCH là ra thôi mà.

VTT_GMCH cũng chính là VTT_CPU, là nguồn đệm cho CPU và chip bắc, xuất phát từ chân S con fet nằm giữa CPU và chip bắc. Nguồn này phải có trước thì mới có vcore.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this