Sign in to follow this  
thocuibap

Dell 3451 chớp đèn power

Recommended Posts

Cắm nguồn vào máy nháy đèn nguồn rồi tắt, cứ 5s là chớp lặp đi lặp lại, kiểm tra nguồn 3-5v tốt đủ không dư không thiếu, đã thay thử tụ lọc 3-5v, nạp bios, đo main k thấy chạm chập, máy không có sơ đồ ngờ mọi người chỉ hướng tiếp theo ạ 

20180116_162423(0).jpg

20180116_162500.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this