Sign in to follow this  
churoyal2212

Máy dell 5420 mất nguồn cpu

Recommended Posts

ACE Trong group cho e hỏi pan máy dell 5420 mã main DELL Inspiron 5420 DA0R08MB6E2 rev :e2 
---tình trạng kích nguồn được ăn dòng 0.1-0.34 xong ngắt 
---tháo cpu ra thì ko ngắt nữa ăn còn gio động 0.38.-0.39
---gắn cpu vào do nhanh các cuộn dây nguồn vcore thì có 1.08 rồi ngắt.
---đã nạp 2 bản bios 

--- đã do thấy good nguồn cpu ở mức cao rồi ngắt
ai có kinh nghiệm pan này chia sẻ cho e với

dell 5420 DAR08MB6E2 r1a 0213 DELLV3460-N5420.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this