sonitek

dell 14 3458 irish not charging

Recommended Posts

hi , case dell 14 3458 not charging, ic charger is bq737, identification on pin ACDET 2,5v, VCC good, why is still not charging? pease help me,

notification on windows is " plug in, not charging", thanks all..

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now