Sign in to follow this  
thocuibap

ACER E1-531 MẤT NGUỒN CPU

Recommended Posts

12 giờ trước, Máy Tính AV đã nói:

bỏ chở nối mas chân 18 sẽ có vocre và gfx ép, nhưng máy chạy hay không thì chưa chắc, cái đó loại trừ ic sống hay chết

thanks a ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/3/2018 at 15:30, thocuibap đã nói:

ACER E1-531 mất nguồn cpu, mã main LA-7912P đo các nguồn tại ic PU13 như sau: pin 25 VCC 5V, pin 26 VDD 5V, pin 8 VR_HOT# 1V, pin 9 VR_ON 3V3, pin 36 PGOOG 0v (đầu trở PR147 có 3V3), đã thay io nhờ mọi người hướng dẫn tiếp ạ 

823c2_Compal_LA-7912P.pdf

1.jpg

Có VCCSA chưa?

Chưa có thì làm cho có.

Có rồi thử nạp bios.

Mà trở kháng cuộn dây vcore so với mass là bao nhiêu ohm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this