Sign in to follow this  
ha_812

lỗi canon 151dw mong ae giúp đỡ

Recommended Posts

Mình đổ mực cho con 151dw đổ lần đầu thay luôn trống thì in ngon lành nhưng được khoảng hơn 1 tuần thì nó mờ toàn trang in. Tiếp tục thay trục từ thì in lại nét ngon lành, nhưng chỉ được khoảng hơn tuần đến 2 tuần là nó lại mờ toàn trang in và lại phải thay trục từ mới thì mới in nét được. Đã loại trừ trống và mực còn cái trục từ thì cứ được khoảng hơn tuần đến 2 tuần lại phải thay là sao ae??? Rất mong sự giúp đỡ của mọi người..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this