chien1310

may photo sharp ar 5726 kẹt giấy lô sấy

Recommended Posts

Em mới sửa máy photo xin mọi người giúp đỡ . em có con máy sharp ar 5726 bị kẹt giấy tại lô sấy . giấy cứ đến khe giữa lô sấy và lô ép là không đi qua đc và đùn lại đó . em đã tháo ra thử không thấy gì . lô sấy vẫn quay bình thường ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now