Sign in to follow this  
antbi

Khổ giấy của máy in Ricoh C831

Recommended Posts

Mọi người cho em hỏi, em chỉnh khổ giấy để in theo kích cỡ mình muốn, lúc em điền số vào thì nó cứ nhảy về mặc định, giúp em với ạ!!!!! :(:(

Lúc trước em đã từng làm và thành công nhiều lần, không hiểu sao giờ lại dở chứng bị vậy nữa :angry::angry:

93d4a6ee4520ab7ef231.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this