Sign in to follow this  
HTthanuyen

Giga H61 Rev 2.2 mất nguồn kích

Recommended Posts

chân kích nguồn tụt còn có 1v,  đo tại R377 thì một đầu có 3v3, nối tắt trở này thì không kích được nguồn.gỡ C151 ra vẫn tụt. hai trở 377 và 364 vẫn đủ trị số.

các bác cho em hỏi sao nguồn này lại tụt đc nhỉ, kênh chân IO vẫn tụt. Lúc đầu main bị dâng nguồn cấp trước lên 8v, cháy mất d9 em đã thay lại thì ra bệnh này

h61.JPG

Edited by HTthanuyen

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Sao lại nối tắt R377? Bạn có biết khi kích nguồn thì 1 đầu R377 sẽ nối xuống mass ko? Vậy nối tắt nghĩa là làm ngắn mạch nguồn 3VDUAL_PCH khi nhấn nút power, vậy thì làm sao mà kích được? May cho bạn là linh kiện tạo nguồn đó không phải là loại nhạy cảm, nếu ko bạn đã gây thêm pan nữa rồi.

- Đã gỡ Q48 ra chưa? Gỡ cả C131 nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this