Sign in to follow this  
Corei

K43SD rev 2.2 nhờ ae giúp

Recommended Posts

em đang gặp con k43sd rev2.2 tình trạng đèn màn hình có rồi mất ngay. đo đạc thấy 19v đủ. +3vslcd sụt và biến thiên. ae ai làm qua rồi xin giúp đỡ

Share this post


Link to post
Share on other sites

đo thấy chân 2,3,4 +3vsLCD sụt còn 1,4v. khi cắm màn hình lại sụt còn 0,3v. BLON e không tim ra được. sơ đồ ghi chân 36 là BLON nhưng boardview thì lại kí hiệu chân MIC, không có chân BLON. 2 con D 4601 va 4602 chân D cũng sụt còn 1,4v nhờ các anh giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

lại gặp tiếp em này bị không kích nguồn. nạp bios, đo đạc như sau. chân 28 8206a có 3,3v. chân 120io 0v. để 1-2 tiếng kích chạy bình thường. tắt đi kích không lên nữa chỉ sáng đèn nguồn. ăn dòng 0.3v

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this