Sign in to follow this  
dongtrien

Cách sửa TP-Link TL-SF1005D Ethernet Switch ?

Recommended Posts

Mình đang có TP-Link TL-SF1005D Ethernet Switch loại 5 port, khi gắn các dây mạng vào bật nguồn lên các đèn của 5 port điều sáng cùng lúc và chớp cùng lúc 5 đèn, không biết sửa cái này kiểm tra như thế nào, bạn nào biết chia sẻ với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this