Sign in to follow this  
scltmn

Acer Aspire 4739 (Quanta ZQH) Nóng ic 3 5

Recommended Posts

Mình đo chân 8 Vreg 3 0V, Vreg 5 sụt còn ~ 2v, , chân số 3 REV 2v. Chân 13 En có 1.4v. Có khẳng định ic lỗi được k ạ, Do mình kl có ic thay thử

image.png.31e809898452eb650440952e8bbb20dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14/7/2018 at 11:19 AM, Trương Thái Nguyên said:

Chả khẳng định được, lỗi LK ăn vào chân 8 và 17 thì sao?

Tháo thử 2 con tụ ở 2 chân đó trước.

 

 

On 14/7/2018 at 3:16 PM, Nghĩa_ck said:

KT chân 13 - Gỡ bỏ PQ39 xem sao bạn!

Nay m đặt đc ic về thay thì đã có vreg 3, vreg5, nhưng 2 chân entrip1 entrip2 không có áp, tra trên schema không thấy thành phàn nào quản lý.

Các chân m đã đo lại như sau:

3 ref 2v

8 vreg3 3.3v

17 VREG 5 4.8V

16 VIN 19V

13 EN 6.3V

18 ENC 3.3V

1 ENTRIP1 0.18V

6 ENTRIP2 0.12V

Nhờ các bác coi giùm.

1ea97_QUANTA_ZQH.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this