Sign in to follow this  
Corei

acer 4749z nhờ ae giúp đỡ

Recommended Posts

On 18/7/2018 at 21:37, thanhminh835 đã nói:

Dòng đã nhảy qua ram chưa? Nếu qua ram rồi thì thay thử CPU trước, rồi kiểm tra nguồn GFX. Nhớ tháo pin cmos ra.

Bạn ơi. Cho mình fb kết bạn vs.mình mới vào nghề nên có nhiều thứ k bit. Xin dc chỉ giáo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this