Sign in to follow this  
Corei

acer e1 -431 cần giúp

Recommended Posts

em nhận con e1-431 ăn dòng chờ 0.14. kích nguồn bình thường, chạy đến win thì đơ, mỗi lần reret thì thành sutdown luôn. đã nạp lại cả 2 bios, đến đây thì bó tay. bác nào có hướng giải quyết giúp em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

sorry em đi mấy hôm mới về. vào đến bios thì rất lâu nhưng vẫn vào được. nhưng vào win là đơ. thợ trước đã nhổ bỏ pu8 và một số tụ. khi em đóng pu8 vào thì chết 1 loạt tụ 1.05. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this