Sign in to follow this  
ha_812

Lỗi hộp quang, canon 151 in mờ

Recommended Posts

Canon 151 dw in ra mờ, không phải do hộp mực mà do hộp quang. xin cho mình hỏi có phải 2 con vít trong vòng tròn đỏ trong ảnh đính kèm là 2 con vít để tăng độ nét đúng ko? và muốn tăng thì tăng cả 2 con hay tăng 1 con ? thank all.

1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this