Sign in to follow this  
dinhdoanpt

acer E1-471 chập nguồn 19v

Recommended Posts

như tiêu đề em có con acer E1-471G bị chập nguồn vào 19v em đã tách chạm thấy chập con Q5,  giờ vcore lại lên 12v bác nào nên chập tụ PC50 và PC39 cứ thay vào là chết 

bác nào cao kiến chỉ em phát sơ đồ nó đấy ạ liệu điện áp Vcore có liên quan gì đến em PR22 và Q5 ko ạ vì em thay hai con đó sợ ko đúng trị số

schematic-laptop-acer-aspire-e1431-e1431ge1471e1471g-quanta-zqtazqsa.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this