Sign in to follow this  
dongtrien

bệnh nguồn atx quạt lắt nhẹ rồi đứng ?

Recommended Posts

Nguồn atx chạy con IC dao động TL494 và IC bảo vệ LM339, hiện tượng gắn nguồn chập dây xanh lá xuống mass quạt lắt nhẹ rồi đứng luôn, tách dây xanh lá và chập lại mass quạt không lắt nhẹ, phải rút nguồn và chập dây xanh lá thì quạt mới lắt, bệnh này mạch đầu ra có chênh lệch điện thế ở đầu ra nên bị mạch bảo vệ khóa không cho chạy, mình đã kiểm tra các 3 con diot sung và các diot và transitor và tụ  đầu ra nhưng chưa phát hiện linh kiện lỗi, theo các bạn phải kiểm tra thêm linh kiện gì ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this