Sign in to follow this  
thocuibap

ACER 4752 LÚC CHẠY LÚC KHÔNG

Recommended Posts

tình trạng máy là lúc chạy lúc không, kiểu như để vài giờ là lại chạy bình thường, nhưng đang dùng tắt ngang. Cứ thế là hết chạy ....

Đã thay tụ lọc 3-5v, io, chép bios clear me, thay thạch anh hm65 X2001, X2101,  Tình trạng khi không chạy là ăn dòng 0.01 đo có 3-5v (dòng này 3-5v có sau hay gắm điện là tự chạy). Nguồn kích có đủ

ai đã gặp pan cho e xin vài lời ạ

 

b66f0_Wistron_JE40-HR.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this