Recommended Posts

Nguồn Jetek y500 ban đầu đứt chân biến thế nguồn cấp trước sau đó đã kiếm 1 biến thế của Y500 khác thay vào .cắm điện có 5v kích quạt chạy => 2 tụ to 150-150 ok kích tay có PG 5v .Khi cắm vào main thì 5v SB (dây tím ) tụt kích main không chạy ( main tốt) .Lỗi này sảy ra ở 3 con Y500 3 lỗi như 1 .

Đã thử octo - tụ nhỏ nguồn cấp trước - thay ic DM311 - tháo điện trở liên quan ra đo - thay luôn 431 - thay luôn IC chính 7502 - tụ gốm thay hết cmn luôn - riết ko có cái gì thay luôn diot điện trở thay thử hết vì 3 cái y500 bị bệnh y chang nhau. 

JETEK_Y500.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now