Sign in to follow this  
dinhdoanpt

acer E1-571G mã main Q5WVH LA-7912P mất nguồn đầu vào

Recommended Posts

như tiêu đề em có con laptop acer E1-571G mất nguồn 19v đầu vào em kiểm tra qua sơ bộ thì thấy chân D của con PQ9 có 19v chân G có 1.9v và chân S có 1,9v nên dẫn đến PQ9 không dẫn

em dò ra con ic sạc BQ24725A đo chân 1,2 (ACN,ACP)=1,52v chân 3 CMSRC =1,52v, chân 20 VCC có 19v

chân 4 ACDRV=1,96v

chân 5 ACOK =1,77v

chân 6 acdet =2.52v 

các cao thủ giúp em với ạ đến đây em hơi bí

823c2_Compal_LA-7912P.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14/11/2018 at 11:37, Trương Thái Nguyên đã nói:

Chân 16 chưa đo.

Câu nguồn vào PR41 rồi tăng dần từ 0V lên xem nó ăn dòng thế nào?

 

giờ có hiện tượng chân S PQ9 có 19v và chân G PQ9 có 25v 

chân 16 khi đó đo có 6v đã câu nguồn vào pr41 rồi không thấy ăn dòng bác ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 giờ trước, dinhdoanpt đã nói:

giờ có hiện tượng chân S PQ9 có 19v và chân G PQ9 có 25v 

chân 16 khi đó đo có 6v đã câu nguồn vào pr41 rồi không thấy ăn dòng bác ạ

Do PQ9 và PQ10 là 2 con fet ngược nên điện áp chân G phải lớn hơn 2 chân kia là đúng rồi.

Nếu vậy thì đã có 19V tại PR41 rồi chứ?

Bây giờ cần xem mạch 3V/5V

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 giờ trước, Trương Thái Nguyên đã nói:

Do PQ9 và PQ10 là 2 con fet ngược nên điện áp chân G phải lớn hơn 2 chân kia là đúng rồi.

Nếu vậy thì đã có 19V tại PR41 rồi chứ?

Bây giờ cần xem mạch 3V/5V

 

ĐÚNG RỒI CÓ 19V TẠI PR41 ĐÃ CÓ 3V,5V CẤP TRƯỚC GIỜ HIỆN TƯỢNG KÍCH NGUỒN VÀI GIÂY TẮT NGẤM  LIỆU DO BIOS KO NHỈ HẢ BÁC

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 phút trước, Trương Thái Nguyên đã nói:

Tất cả các nguồn cấp sau có chưa?

NGUỒN SAU OK RỒI 

 

13 phút trước, Trương Thái Nguyên đã nói:

Tất cả các nguồn cấp sau có chưa?

3vs ĐO SAU CON u21 VÀ U22 OK RỒI GIỜ DÃ KÍCH ĐƯỢC NGUỒN ĐÃ LÊN ĐANG TEST THỬ XEM ỔN ĐỊNH KHÔNG 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 giờ trước, Trương Thái Nguyên đã nói:

Tất cả các nguồn cấp sau có chưa?

giờ có hiện tượng chạy bằng sạc thì kích được nguồn , còn gắn adapter không kích được khi đó đo chân S pq9 có 1,7v chân G cũng có 1,7v 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 giờ trước, Trương Thái Nguyên đã nói:

Sửa lại đi bạn, sạc và adapter là 1 mà.

uh kích bằng sạc và quả bin đều được nhưng toàn bị kích 5 giây tắt luôn thỉnh thoảng thì lại kích ok không tắt

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26/7/2019 at 19:44, Nguyen thanh Bảo đã nói:

chan acok muc cao tu 2.4v den3.15v moi dung chu ( chan nay bi giam ap hay sao)

xem lai fet va con tro canh chan 5 acok xem sao. nguon 3v5v ok ko

ko phai bios

Xem lại sách thày dạy xem chuẩn chưa bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this