Recommended Posts

chia sẻ pan bệnh Asus x402ca mất nguồn cpu
Nhận máy trong tình trạng kích được nguồn nhưng ko lên hình
dòng ăn 0.15 đứng in, đo các nguồn đấy đủ chỉ thiếu nguồn cpu
đã nạp lại bios, nhưng hiện tượng ko thay đổi
tiến hành mở Boardview kiểm tra khối nguồn Vcore
khi đo ic giao động nguồn cpu RT8168 ta nhận được các mức áp sau
Chân 32 lệnh All_system_pwrgd : 3v
Chân 2, 31 lệnh Ton  :0.5v
chân 9 VDD   :5v
chân 37 VDDP : 0v bị mất áp
Đứt PR8076 giá trị10ohm , làm mất áp +5vs_pwr
thay lại đúng giá trị diện trở 10ohm ghi trên boardview
chân 9 VDD đã có 5v
kết quả máy đã lên hình
bài viết thuộc về laptop thuận phát
địa chỉ: 117 phú diễn, bắc từ liêm, Hà Nội
Mobile: 0971.227.394
Mời các bạn theo dõi bài viết mới nhất tại địa chỉ:

x451ca.jpg

46217127_249204882418671_8056247672400510976_n.jpg

Edited by thaonguyen2017

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now