Sign in to follow this  
thaonguyen2017

chia sẻ pan bệnh asus k43sd không kích được nguồn

Recommended Posts

Nhận máy asus k43sd trong tình trạng không kích được nguồn
tháo máy mở boardview bắt đầu kiểm tra
Đo có 3v,5v điều kiện cơ bản IO tương đối đầy đủ, nhưng khi đo đến chân 67 của IO lệnh SUS_PWRGD nhận thấy mất áp . Kết luận  là do lỗi trở băng 10k cấp nguồn 3,3v báo về io
sau khi thay lệnh SUS_PWRGD đã ở mức cao và máy đã lên hình
bài viết thuộc về : laptop thuận phát
Hotline: 9071227394
 

k43sd (1).png

42689773_2119761538284057_2633137452952322048_n.jpg

42723581_2119761551617389_8635697610272800768_n.jpg

44112948_751686258498631_8502653735489503232_n.jpg

44118705_339402530198645_2339480669089955840_n.jpg

47494259_2189941194608597_3164118616169775104_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this