Recommended Posts

Nhận máy asus k43sd trong tình trạng không kích được nguồn
tháo máy mở boardview bắt đầu kiểm tra
Đo có 3v,5v điều kiện cơ bản IO tương đối đầy đủ, nhưng khi đo đến chân 67 của IO lệnh SUS_PWRGD nhận thấy mất áp . Kết luận  là do lỗi trở băng 10k cấp nguồn 3,3v báo về io
sau khi thay lệnh SUS_PWRGD đã ở mức cao và máy đã lên hình
bài viết thuộc về : laptop thuận phát
Hotline: 9071227394
 

k43sd (1).png

42723581_2119761551617389_8635697610272800768_n.jpg

44065377_2161729844095601_192760438641917952_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now