Sign in to follow this  
lqv77

Nguồn Venr 450W, kích nguồn quạt không chạy

Recommended Posts

Minhtram đã viết: Ngày 08/04/2009 lúc 15:24

Mình có nguồn Venr 450W. Lúc đầu bị cháy cầu chì và 4 diot chỉnh lưu, 2 đèn công suất

Mình đã thay và nguồn cấp trước đã hoạt động và cấp điện áp ra cho con Diôt lớn là 5v, diôt nhỏ là 19v. Mình kiểm tra dây tím có đủ 5v nhưng khi kích nguồn quạt không chạy và đo điện áp ra của 2 transistor đảo pha có chân B là 1.8V, chân C là 4V, chân E là 1.6V, mặc dù mình đã thay IC dao động 494 rồi nhưng vẫn không được? Anh em nào có cao kiến gì giúp mình với.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn thử kiểm tra theo các bước :

1. Kiểm tra nguồn cấp cho TL494 (chân 14 khoảng 15V). Nguồn này lấy từ đường 15V của nguồn cấp trước .

2. Đo chân 4 (TL494) xem bao nhiêu, giá trị đúng là 4.5-5V (+)

3. Chập dậy Power On (dây xanh lá cây) xuống mass, đo chân 4, phải nhảy về 0V.

- Nếu khi chập Power On xuống mass mà chân 4 TL494 không về oV thì IC không được, ko dao động, nguồn chính ko chạy. Khi đó hãy kiểm tra 2 mạch transistor từ dây Power On về chân 4.

4. Nếu chân 4 đã về 0, IC tốt, nguồn đủ :

- Đo xem 2 transistor kích thích, 2 transistor này mắc nối tiếp 2 cuộn sơ của biến áp ghép dao động về công suất, được mắc kiểu đẩy kéo song song. Nó có thể bị đứt.

5. Nếu 2 transistor kích thích tốt, nguồn cấp cho nó đủ :

- Kiểm tra cặp diode nắn (lấy biên dương) điện áp kích thích cho công suất. Nó được nối Anode vào thứ cấp biến áp ghép dao động, Kathode qua điện trở vào chân B transistor công suất.

Vì không rõ sơ đồ của bạn nên toi không thể chi tiết hơn.

Chúc bạn thành công.

Có gì sai sót mong các bạn chỉ giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Kiểm tra nguồn cấp cho TL494 (chân 14 khoảng 15V). Nguồn này lấy từ đường 15V của nguồn cấp trước .

2. Đo chân 4 (TL494) xem bao nhiêu, giá trị đúng là 4.5-5V (+)

3. Chập dậy Power On (dây xanh lá cây) xuống mass, đo chân 4, phải nhảy về 0V.

- Nếu khi chập Power On xuống mass mà chân 4 TL494 không về oV thì IC không được, ko dao động, nguồn chính ko chạy. Khi đó hãy kiểm tra 2 mạch transistor từ dây Power On về chân 4.

4. Nếu chân 4 đã về 0, IC tốt, nguồn đủ :

- Đo xem 2 transistor kích thích, 2 transistor này mắc nối tiếp 2 cuộn sơ của biến áp ghép dao động về công suất, được mắc kiểu đẩy kéo song song. Nó có thể bị đứt.

5. Nếu 2 transistor kích thích tốt, nguồn cấp cho nó đủ :

- Kiểm tra cặp diode nắn (lấy biên dương) điện áp kích thích cho công suất. Nó được nối Anode vào thứ cấp biến áp ghép dao động, Kathode qua điện trở vào chân B transistor công suất.

Mình gặp trường hợp tương tự như bạn ở trên :

 

1. Nguồn cấp cho dao động 7500 : 11V8

2. Chân 4 (7500) : chỉ có 3V3 (+)

3. Khi chập P.On xuống mass, chân 4 (IC 7500) : 0V.

4. Mình đã thay 2 lần : lần đầu thay 1 cặp C945, thứ 2 thay 1 cặp C1815 -- vẫn ko có kết quả :(

- Nhưng ở bước này khi chập P.On xuống mass, mình đo điện áp ra của 2 transistor đảo pha có chân B là 1.6V, chân C là 5V, chân E là 1.4V (ko giống với lý thuyết là 2v2 ở chân 8 và 11 của 7500) -- tới đây bí luôn ...

 

ps: mình đã thay 7500 và IC bảo vệ 339 rồi !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kiểu này phải có sơ đồ mới được.

mình có một cái nguồn khi chập power on xuống mass chân số 4 của IC TL 494 không về 0V đã kiêmmr tra toét mắt vẫn ko ra bệnh . Xin anh em chỉ giáo .thank you

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bạn thử kiểm tra theo các bước :

1. Kiểm tra nguồn cấp cho TL494 (chân 14 khoảng 15V). Nguồn này lấy từ đường 15V của nguồn cấp trước .

2. Đo chân 4 (TL494) xem bao nhiêu, giá trị đúng là 4.5-5V (+)

3. Chập dậy Power On (dây xanh lá cây) xuống mass, đo chân 4, phải nhảy về 0V.

- Nếu khi chập Power On xuống mass mà chân 4 TL494 không về oV thì IC không được, ko dao động, nguồn chính ko chạy. Khi đó hãy kiểm tra 2 mạch transistor từ dây Power On về chân 4.

4. Nếu chân 4 đã về 0, IC tốt, nguồn đủ :

- Đo xem 2 transistor kích thích, 2 transistor này mắc nối tiếp 2 cuộn sơ của biến áp ghép dao động về công suất, được mắc kiểu đẩy kéo song song. Nó có thể bị đứt.

5. Nếu 2 transistor kích thích tốt, nguồn cấp cho nó đủ :

- Kiểm tra cặp diode nắn (lấy biên dương) điện áp kích thích cho công suất. Nó được nối Anode vào thứ cấp biến áp ghép dao động, Kathode qua điện trở vào chân B transistor công suất.

Vì không rõ sơ đồ của bạn nên toi không thể chi tiết hơn.

Chúc bạn thành công.

Có gì sai sót mong các bạn chỉ giúp.

mình có một cái nguồn khi chập power on xuống mass chân số 4 của IC TL 494 không về 0V đã kiêmmr tra toét mắt vẫn ko ra bệnh . Xin anh em chỉ giáo .thank you

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this