vandung8890

Acer 4740 (La-5681p) Vga on tình trạng: mất reset ram

Recommended Posts

Acer 4740 (La-5681p) Vga on tình trạng: mất reset ram do mất lệnh SM_DRAMRST# từ cpu. (gắn ram kích ngắt, bỏ ram không ngắt, không beep loa).
Các bác cho e hỏi điều kiện để có lệnh SM_DRAMRST# là gì? ( chưa nạp bios do không tìm được bios chuẩn, bác nào cho e xin, không có cpu khác thử)
Các mức điện áp:
H_CPURST# 1.05v
PLT_RST# 3.3v
H_CPUPWRGD_1 = H_CPUPWRGD_0 = 1.05v
PM_DRAM_PWRGD =1.05v
CPU_VTTPWRGD =1.05v
H_PWRGD_XDP (TAPPWRGOOD) = 1.05v (không biết áp gì)
+VGFX_COREP =0.9v
(P/s: Q62 chân G 3.3v, )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now