Sign in to follow this  
tinhociao

Máy bàn không nhận usb

Recommended Posts

hi pro!
e có cai máy tính bàn main asrock h81m-dgs chuột và bàn phím nhận ngon nhưng usb không nhận. Giờ không biết cách nào để ghost lại bằng usb. Tks!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this