Sign in to follow this  
ncchuc

Dell N4110 chập nguồn vcore nhờ giúp

Recommended Posts

Dell 4110 mã DA0v02mb6e0, bị chạm nguồn vcore.
trước đó thợ đã thay tụ, thay fet nhưng ko đúng
nhận máy ktra chạm chập, e đã thay tụ chập, ktra chập fet trên đã thay cả cặp.
ko gắn cpu kích nguồn ăn 0.05 các nguồn đủ, ổn định rồi
ktra cpu chạy tốt, lắp vào, kích nguồn, dòng nhảy lên đến 1.8 thì tụt về 0
lúc ăn dòng, đo có nguồn cpu đủ 1.15, ko sẵn ic vcore nên chưa thay
nhờ ae giúp đỡ phải làm gì tiếp theo ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this