Recommended Posts

Nhờ mọi người sửa lỗi giúp ạ. Em có cái moto 12v lấy nguồn atx ra chạy lỡ tay để chạm dây vàng 12v với dây đen nguồn tự tắt. Em để một lúc rồi chập dây xanh đen quạt im không khởi động được. E đo thì vẫn có 5v dây tím và 5v dây xanh. Có đủ 300v nguồn cấp trước hai tụ lớn đều là 150v.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24/7/2019 at 22:43, hoang0107 đã nói:

Nhờ mọi người sửa lỗi giúp ạ. Em có cái moto 12v lấy nguồn atx ra chạy lỡ tay để chạm dây vàng 12v với dây đen nguồn tự tắt. Em để một lúc rồi chập dây xanh đen quạt im không khởi động được. E đo thì vẫn có 5v dây tím và 5v dây xanh. Có đủ 300v nguồn cấp trước hai tụ lớn đều là 150v.

Kiểm tra diode chỉnh lưu 12V.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26/7/2019 at 12:43, Trương Thái Nguyên đã nói:

Kiểm tra diode chỉnh lưu 12V.

Cảm ơn bạn nhé. Mình thay con diode 3 chân đường 12v nguồn chạy rồi nhưng nó lại có tiếng rít hình như từ cái biếp áp thì phải. Mình thấy ko ổn nên ko lắp vào máy tính nữa mà để làm nguồn chạy moto luôn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now