Sign in to follow this  
dongtrien

Xin tên phần mềm hổ trợ vẽ sơ đồ mạch điện tử ?

Recommended Posts

một vài mạch điện nhỏ không có sơ đồ như bộ nguồn atx, nguồn xung tivi,... khi vẽ lại trên giấy sẽ gặp phải vấn đề sắp xếp trật tự sao cho dể nhìn, dể hiểu và trực quan khi vẽ lại sơ đồ, tránh tẩy xóa nhiều trên giấy, các bạn điện tử có biết phần mềm nào hổ trợ tốt về việc này không ? nếu có cho mình xin cái tên phần mềm này với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this