netbusxx

HP 8540P khóa nguồn đầu vào ?

Recommended Posts

Em mới nhận được con máy HP 8540P mã main KAQ00 LA-4951P rev: 1.0.
Schematic của nó: http://kythuatphancung.vn/download/...w-compal-kaq00-la4951p-laptop-schematics.html

- Em kiểm tra thì có điện áp VIN cấp vào chân S của PQ101, nhưng chân D không có áp. Kiểm tra thấy chân G của nó lại là 19V. Vậy là PQ101 này đang bị khóa rồi.
- Thấy chân G này được điều khiển bởi tín hiệu ADP_EN#. Tín hiệu ADP_EN# này nhẽ ra phải được nối mass để thành cầu phân áp giữa PR101  PR111 tạo áp 8,1V cấp vào chân G của PQ101.
- Tín hiệu ADP_EN# muốn dập mass thì 2 tín hiệu VCC1_PWRGD  ADP_EN cấp vào chân 2 và 5 của PQ28 phải mức cao
- Em kiểm tra thấy tín hiệu VCC1_PWRGD có áp 3.3v, nhưng tín hiệu ADP_EN không có áp
Đến đây thì em không biết kiểm tra tín hiệu ADP_EN này như thế nào nữa vì nhìn theo sơ đồ em không biết nó được sinh ra từ đâu cả.

Mong các anh em hướng dẫn e chút về tín hiệu ADP_EN này với được không ạ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 giờ trước, netbusxx đã nói:

Em mới nhận được con máy HP 8540P mã main KAQ00 LA-4951P rev: 1.0.
Schematic của nó: http://kythuatphancung.vn/download/...w-compal-kaq00-la4951p-laptop-schematics.html

- Em kiểm tra thì có điện áp VIN cấp vào chân S của PQ101, nhưng chân D không có áp. Kiểm tra thấy chân G của nó lại là 19V. Vậy là PQ101 này đang bị khóa rồi.
- Thấy chân G này được điều khiển bởi tín hiệu ADP_EN#. Tín hiệu ADP_EN# này nhẽ ra phải được nối mass để thành cầu phân áp giữa PR101  PR111 tạo áp 8,1V cấp vào chân G của PQ101.
- Tín hiệu ADP_EN# muốn dập mass thì 2 tín hiệu VCC1_PWRGD  ADP_EN cấp vào chân 2 và 5 của PQ28 phải mức cao
- Em kiểm tra thấy tín hiệu VCC1_PWRGD có áp 3.3v, nhưng tín hiệu ADP_EN không có áp
Đến đây thì em không biết kiểm tra tín hiệu ADP_EN này như thế nào nữa vì nhìn theo sơ đồ em không biết nó được sinh ra từ đâu cả.

Mong các anh em hướng dẫn e chút về tín hiệu ADP_EN này với được không ạ?!

Từ chân 75 IO -> IO phải được cấp nguồn trước (nguồn +3VL)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em câu 1 đường 3.3V vào chân 75 IO. Khi đó PQ101 đã dẫn, vậy là giải quyết được nguồn đầu vào.

- Nhưng em kiểm tra tiếp thì lại thấy mất áp 3,3V/5V tại cuộn dây.

- Kiểm tra tín hiệu thì mất lệnh ENTRIP1 ENTRIP2. Muốn có 2 lệnh này thì chân G của PQ305 PQ306 phải mức thấp để khóa lại không cho ENTRIP1 ENTRIP2 dập mass. 

- Kiểm tra PQ307 thì thấy chân G đang 0V. Cả 2 tín hiệu VCC1_PWRGD DEBUG_KBCRST đều mức cao, nhưng lại mất tín hiệu KBC_PWR_ON. Em câu thử 1 đường 3,3V vào chân 1 của PR317 ==> Khi đó đã có lệnh ENTRIP1 : 1.25VENTRIP2 : 1.09V. Nhưng vẫn chưa có áp ra 3,3V/5V tại cuộn dây.

- Đồng hồ dòng thấy báo ăn dòng 0.048

- Đến đây thì em không biết đi tiếp thế nào. Anh chỉ giúp em với ạ!?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21/9/2019 at 18:25, netbusxx đã nói:

Em câu 1 đường 3.3V vào chân 75 IO. Khi đó PQ101 đã dẫn, vậy là giải quyết được nguồn đầu vào.

- Nhưng em kiểm tra tiếp thì lại thấy mất áp 3,3V/5V tại cuộn dây.

- Kiểm tra tín hiệu thì mất lệnh ENTRIP1 ENTRIP2. Muốn có 2 lệnh này thì chân G của PQ305 PQ306 phải mức thấp để khóa lại không cho ENTRIP1 ENTRIP2 dập mass. 

- Kiểm tra PQ307 thì thấy chân G đang 0V. Cả 2 tín hiệu VCC1_PWRGD DEBUG_KBCRST đều mức cao, nhưng lại mất tín hiệu KBC_PWR_ON. Em câu thử 1 đường 3,3V vào chân 1 của PR317 ==> Khi đó đã có lệnh ENTRIP1 : 1.25VENTRIP2 : 1.09V. Nhưng vẫn chưa có áp ra 3,3V/5V tại cuộn dây.

- Đồng hồ dòng thấy báo ăn dòng 0.048

- Đến đây thì em không biết đi tiếp thế nào. Anh chỉ giúp em với ạ!?

Bạn đừng câu kéo như vậy, ở trên mình đã nói kiểm tra nguồn +3VL cấp trước cho IO rồi còn gì, nguồn này được tạo ra từ chân 17 IC 3V/5V, bản thân IC này cũng được cấp nguồn trước tại chân 16.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, em đã bỏ hết các câu kéo. Kiểm tra thì thấy:

- Tại IC 3.3V/5V PU301 

             chân 16 VIN là 18.5V;              chân 3 VREF là 1.98V;                 chân 8 VREG3 là 3.3V;             chân 17 VREG5 là 5V

- Tại IC PU303:

             chân 1 VIN là 5V;

             chân 5 VOUT xem datasheet thì Vout = 0.8 (1+R1/R2) = 3.38V (Và đo thực tế cũng vậy) 

- Tại IO, em kiểm tra bộ các chân 14,39,58,84,108,119 đều có điện áp 3.3V hết anh ạ.

- Hiện tại bỏ hết các câu kéo đi thì mất điện áp đầu vào khi qua PQ101 ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 giờ trước, netbusxx đã nói:

Vâng, em đã bỏ hết các câu kéo. Kiểm tra thì thấy:

- Tại IC 3.3V/5V PU301 

             chân 16 VIN là 18.5V;              chân 3 VREF là 1.98V;                 chân 8 VREG3 là 3.3V;             chân 17 VREG5 là 5V

- Tại IC PU303:

             chân 1 VIN là 5V;

             chân 5 VOUT xem datasheet thì Vout = 0.8 (1+R1/R2) = 3.38V (Và đo thực tế cũng vậy) 

- Tại IO, em kiểm tra bộ các chân 14,39,58,84,108,119 đều có điện áp 3.3V hết anh ạ.

- Hiện tại bỏ hết các câu kéo đi thì mất điện áp đầu vào khi qua PQ101 ạ

Có thể lỗi liên quan đến chân kim, đo xem ADP_SIGNAL có khoảng 3.3V ko? Nếu mất thay sạc xem sao.

Tín hiệu ADP_DET# phải xấp xỉ 0V, đồng nghĩa trên PU15, điện áp chân 2 phải lớn hơn chân 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now