Phung Tuong

CQ42 MẤT SOUND

Recommended Posts

On 23/9/2019 at 13:07, Trương Thái Nguyên đã nói:

Đáng lẽ lúc tháo IC ra bạn nên đo chân 25 xem đúng áp ko

Tháo IC ra thì áp lên đủ, IC thì không chạm, đảm bảo ic tốt, thay 3 con cũng vậy ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30/9/2019 at 10:01, Trương Thái Nguyên đã nói:

Chỉnh nguồn 5V câu vào chân 25 xem dòng thế nào.

nếu để ic ở ngoài thì câu nguồn vào không bị nóng, dòng ăn nhỏ. đóng ic vào main thì lại nóng ran.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now