Sign in to follow this  
quanghoa1204

hỏi IC dao động trong nguồn cooler master

Recommended Posts

có con nguồn cooler master 430W bị mất IC dao dộng, anh em nào làm qua cho xin mã số. trên main IC có 8 chân trong đó từ 5 đến 8 nối chung với nhau, đã thử so chân với TNY277 rồi nhưng vị trí chân 3 trong nguồn vẫn có dùng mà TNY thì không có chân 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this