Sign in to follow this  
dongtrien

Nguồn atx Jetek L480 mất 5v dây tím và dây xanh lá ?

Recommended Posts

Nguồn atx hiệu Jetek L480 bị nổ mạch cấp trước 6-7 linh kiện: đèn 2N60, C945, điện trở, diot zener, opto,... sau khi thay các linh kiện bị hỏng vẫn không có 5v cho 2 dây tím và dây xanh lá, đo điện thế trên 2 tụ lớn mỗi con 150v đi qua 2 tụ đủ 300v cấp cho chân D của đèn 2N60, đi qua 2 con điện trở mỗi con 1M đi vào chân G giảm xuống còn 3v (xả đèn 2N60 ra khỏi mạch điện đo nóng),  mạch cấp trước kiểm tra các linh kiện vẫn chưa tìm ra bệnh, có bạn nào biết pan này không ? hoặc có sơ đò mạch điện này chia sẻ mình với, xem file ảnh đính kèm

 

atx02.jpg

atx01.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this