Sign in to follow this  
aminhtri

Nguồn Canon mf3010 bị giảm áp

Recommended Posts

Tình trạng máy in bị chết fet nguồn, trở 0.22 ohm. Đã thay fet, trở, cặp photo quang nhưng nguồn ra ở tụ thứ cấp chỉ có 2.3 volt. A, e cho mình ít kinh nghiệm về nguồn này được không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân G lấy nguồn 300v từ cầu diot, khi cấp nguồn chân g fet khoảng từ 2 - 3 v, 2 opto hôi tiếp về thì 1 con chân 1, 2 có 1 volt, con còn lại không có áp, đã thay diot ngõ ra vẫn như cũ.

20200203_173621.thumb.jpg.7e6015b2fdd438ebb40007219ebbc1f2.jpg

 

20200203_173650.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this