Sign in to follow this  
dinhdoanpt

cứu em asus X450L không kích nguồn được từ bin

Recommended Posts

như tiêu đề em có con asus X450L chỉ kích được từ adapter 

lắp bin không kích được nguồn gắn cả adapter cả bin thì vẫn kích được bin vào sạc nhưng không dầy bin 

khi gắn bin mà ko gắn adapter thì đo chân bin khong có 3.3v

chung quy con này giờ ko kích được từ bin bác nào làm qua rồi giúp em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this