Buivanven

Asus x55vd có nguồn không hình. ae giúp với

Recommended Posts

Tình trạng máy khi nhận có nguồn quạt quay không hình. Nghi ngờ Disable ram onlboard nên e đã tháo 3 con trở  như hình thì máy kích khi được khi không. đa phần là không. do không có schematic hay board view nên ae nào có cho xin giúp. cảm ơn ae. helppppp

1.png

2.png

3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now