netbusxx

HP CQ50 không kích nguồn?

Recommended Posts

Chào mọi người, cho em hỏi một chút ạ!

Em đang nhận 1 con HP CQ50 mã main 07239-SC Warrior Intel MB 48.5H501.OSC. Link schematic: https://drive.google.com/file/d/1H5cUv5PW5BQRQpqEi-HK96h1Z56YwQhA/view?usp=sharing

Máy bị tình trạng là: tháo pin CMOS ra thì tự kích nguồn lên bình thường. Nhưng nếu gắn pin CMOS vào thì không kích được nguồn.

Máy ăn dòng 0.02A. Đo thì đã có nguồn 3.3V/ 5V

Bộ các chân 19, 46, 76, 88, 115 tại IO có 3.3V

Khi kích nguồn đo tại chân 95 IO tín hiệu “KBC_PWR_BTN#” có 3.3V -> 0 -> 3.3V

Chân số 20 tại IO tín hiệu “PM_RSMRST#” có 3.3V

Giờ em không biết phải kiểm tra nguồn gì tiếp nữa. Mọi người giúp em với ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now