pham thanh van

HP 8460p có 3v5v, không kích được nguồn (RSMRST# mất áp)

Recommended Posts

Em đang làm 1 main HP 8460p có 3v5v, không kích được nguồn (RSMRST# mất áp)

pin 23 pgood tại ic 3v5v = RSMRST# mất áp = 0v

nút nguồn kích 3.3v (kích mất 3.3v xuống 0v rồi về 3.3v) tại pin 73 io nhưng pin 4 io vẫn cứ 3.3v không thay đổi  >>> IO không thể ra lệnh Mở Nguồn pin 73 đến Chip HM

đã thay Bios từ main xác chạm CHIP HM, thay Thạch Anh X7 32.768KHZ

tại IC 51123:
- VIN = 19v
- Trip1 = 0.7v
- Trip2 = 0.7v
- VREG3 = 3.3v
- VREG5 = 5v
- Pgood = 0v
- EN0 = 3.3v

Tại IO
- EC RST#  (VCC1_RST#) 3.3v

- RSMRST# = 0v
- LID_SW#_3 = 3.3v

Tại HM :
Khối RTC HM đủ nguồn cấp 3.3v  tại 3 chân RTC_RST#  +  SRTC_RST#  +   INTVRMEN    , chỉ có chân INTRUDER#  mất áp

ACPRESENT  tại CHIP HM  0.3v
BATLOW#     tại CHIP HM  3.3v
WAKE#          tại CHIP HM  3.3v
SLP_S3#   +   SLP_S4#   +   PM_SLP_A#  đều mất áp

HP Elitebook 8460p Probook 6460b Vga Share inventec_clash_uma_ra02_schematics 6050A2398701-MB-A02.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now