Sign in to follow this  
ngngocson

ASUS X87Q NGUỒN 3V5V DAO ĐỘNG LÊN XUỐNG

Recommended Posts

asus x87q nguồn 3v,5v xài ic max 17031 ( u8100) nguồn 3v và 5v dao đông lên xuống ( đo bằng đông hồ kim ).
đã làm: thay ic mới,cô lập nguồn 3v5v nhưng vẫn vậy

nguồn Ldo chân 6 đủ 5v không dao động.

( boarviwe tương đương f82q )

xin mọi người giúp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this