Sign in to follow this  
thanhlocs2

X455lj rev 3.1 chạy tắt , thả pin vào là máy khóa nguồn đầu vào ngay

Recommended Posts

Nhọ không chịu được . nay nhận con x455lj rev 3.1 này mất 3vs_cam  lên bo cam mic . tháo xuống dưới thấy bị cháy chân 20 cáp màn ( 3vs_cam ) bị cháy . Nghĩ bụng đây rồi mày chết . đo chân 20 dưới main vẫn có 3v3 vậy là do cháy chân này làm lỏng tiếp xúc . đi kiếm ngay 1 main khác thì đến lúc khò lấy jack ra thì bị lỗi sun cong mất nên không thành công , đành bỏ . quay ra lấy bông đệm vào chân 20 cáp màn bị cháy đó hi vọng tiếp xúc được là ăn . loay hoay mãi vẫn k nhận nên thôi bỏ báo khách dùng usb cam mic rời , khách ok  đóng máy thì gặp lỗi chạy tắt . dùng sạc không thì cắm sạc ( hoặc nguồn đa năng ) tự chạy 1 hồi lâu thì tắt , đo bị khóa nguồn 19 đầu vào ngay fet đầu tiên . đo chân G 24v bị mất  đo về ic sạc BQ735 thì còn chân 1 CHAG_ACN có 19v  , chân 4 ACDRV mất 24v ,chân 6 acdet có 2.6v 

Còn nếu mà cắm pin vào là auto khóa nguồn đầu vào luôn và sử dụng pin dù pin có trước khi cắm sạc hay sau khi cắm sạc  . Chân 110 IO AC_IN_OC thì có 0v khi cắm sạc và pin . điều này cũng k quan trọng lắm bởi bị ngắt vin rồi thì lấy đâu mà mà đòi AC_IC_OC phải có 3v khi vừa cắm sạc vừa cắm pin được nữa 

Đến đây tóm lại là bị ngắt nguồn đầu vào do chân G fet 24v nối về chân 4 ic sạc BQ735 bị mất 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this