Sign in to follow this  
donhandt

Main Intell D865GSA.

Recommended Posts

-Mình đang làm con Intell D865GSA. Tình trạng ban đầu là không kích nguồn được, k tra thấy chạm cặp fet nguồn vcore. Sau khi thay cặp fet vô thì chạy bình thường , nhưng khi rút điện ra cắm lại thì vừa lên hình rồi mất hết nguồn ( khoảng vài giây ) chỉ còn lại 5v stanby, tiêp tục kích nguồn củng vừa lên hình rồi lại mất nguồn.

-Các bước đã làm.

 

+Thay IC dao động nguồn đang chạy tốt vẩn như vậy.

+Tháo hết fet nguồn ra thì cắm điện có nguồn bình thường.

+Đã thay thử bộ nguồn. ram khác đang chạy tốt.

 

-Rất mong được sự chỉ giúp của anh em trong dđ. Rất cám ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites
-Mình đang làm con Intell D865GSA. Tình trạng ban đầu là không kích nguồn được, k tra thấy chạm cặp fet nguồn vcore. Sau khi thay cặp fet vô thì chạy bình thường , nhưng khi rút điện ra cắm lại thì vừa lên hình rồi mất hết nguồn ( khoảng vài giây ) chỉ còn lại 5v stanby, tiêp tục kích nguồn củng vừa lên hình rồi lại mất nguồn.

-Các bước đã làm.

 

+Thay IC dao động nguồn đang chạy tốt vẩn như vậy.

+Tháo hết fet nguồn ra thì cắm điện có nguồn bình thường.

+Đã thay thử bộ nguồn. ram khác đang chạy tốt.

 

-Rất mong được sự chỉ giúp của anh em trong dđ. Rất cám ơn !

 

Mình cũng bị tình trạng như bạn, đang rất đau đầu, rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this