Recommended Posts

Chú ý : Trước khi giải nén và chạy các phần mềm iCreat, càn tắt các chương trình phòng chống spyware trên máy tính của.

Nếu không, file pathfinder.dll sẽ bị hiểu là spyware và bị ngăn chặn không cho giải nén hoặc giải nén dược nhưng không thể chạy (đối với những chương trình iCreat sử dụng file này)

Link :

http://flashboot.ru  không tìm được theo cách đã hướng dẫn Admin nên fix bài lại đi thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

có bác nào tìm cho e fimeware con sony vaio 4gb với ạ e nạp nhầm của samsung chán giwof muốn làm lại fimeware lại của nó mà khoai quá bên dưới nó ghi samsung nhưng usb sony nản mà trong ảnh usb nhận như này e bó tay 

Description: [G:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type:  Mass Storage Device
 
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
 
USB Device ID: VID = 058F PID = 1234
 
Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001
 
Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76
 
Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE102 - F/W 97D8
Flash ID Code:  ECD798CE - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21/4/2009 at 11:41, htnghiahd đã nói:

Chú ý : Trước khi giải nén và chạy các phần mềm iCreat, càn tắt các chương trình phòng chống spyware trên máy tính của.
Nếu không, file pathfinder.dll sẽ bị hiểu là spyware và bị ngăn chặn không cho giải nén hoặc giải nén dược nhưng không thể chạy (đối với những chương trình iCreat sử dụng file này)
Link :

 

http://kythuatphancung.com/search/icreate.html

http://flashboot.ru/files/icreate/

Chúc các bạn thành công.
Có gì sai sót xin chỉ giúp.

giờ món này còn bác nào hỗ trợ không

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now