Sign in to follow this  
laptopvn

Toshiba L305 Intel bị mất 5V

Recommended Posts

Lỗi 1 trong các ic nguồn khác cũng có thể mất 3v, 5v hoặc chỉ 5v. để ý đến ic sạc xem sao bạn nhé.

 

đã thay IC nguồn 51125, IC sạc 24721, đảo vị trí 2 con 51117, đảo vị trí cụm mạch 3V <-> 5V, thay thử chip Nam. KQ : vẫn tình trạng cũ, có 3V mất 5V (chân 17 (VREG5) của con 51125 vẫn có 5V mới đau), giờ chỉ còn trông vào scheama chính xác của con này để dò tiếp chứ không thôi nó sẽ trở thành máy xác :o

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình cũng đang rối bời con này đây.lúc cắm vào thì có 3v-5v máy chạy ok.lúc cắm vào vẫn có 3v mà 5v ko có nên kích nguồn ko được.đã làm lại chíp nam,thay ic xạc,51125,51117,vệ sinh socket cpu,hàn khò linh kiện lại hết mà vẫn vậy

khổ thiệt,khi cắm vào khi thì có,khi cắm vào thì ko mới tức

có thì máy chạy ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this